Chính sách - Pháp luật

10 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Cập nhật lúc: 22/06/2020 02:55:00 PM

Tại kỳ họp thứ 9 khoá XIV, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 19 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Phiên bế mạc vừa diễn ra chiều ngày 19/6.

Cũng giống như các kỳ họp trước, kỳ họp lần này Quốc hội cũng dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp. Theo đó, Quốc hội đã xem xét và lấy ý kiến thông qua 10 luật, 21 nghị quyết.

Các luật được thông qua gồm:

Tên luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

Ngoài 10 luật kể trên, Quốc hội còn thông qua 21 nghị quyết tại kỳ họp lần này. Trong đó có các nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn các Hiệp định đã đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, chủ động lựa chọn đối tác, tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao hơn, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU; khẳng định quyết tâm thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các hiệp định thương mại cũng như thực hiện nghĩa vụ là quốc gia thành viên ILO của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với 06 dự án luật, gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nhìn chung, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tổ chức bộ máy; quan hệ lao động; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác nội luật hóa các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tiến trình hội nhập quốc tế.

Trích nguồn:
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202